Animal type: Vogels

Amerikaanse zeearend

Nesten

Een mannetje en een vrouwtje van de zeearend blijven hun hele leven als koppeltje bij elkaar. Ze maken hun nest vaak boven in een boom. Elk jaar broeden ze op hetzelfde nest. In de lente maken ze hun nest weer een stukje groter door er takken bij te stoppen. Zo’n nest kan uiteindelijk wel drie meter breed worden en 900 kilo wegen!

Jagen

Een zeearend eet vooral vis. Hij jaagt vanuit de lucht. Als hij een prooi ziet, duikt hij naar beneden. Terwijl hij over het water vliegt, pakt hij zijn eten met zijn sterke klauwen. Behalve vis eten zeearenden ook watervogels en soms vlees van dode dieren.

Reuzenbooteend

Kampioen in peddelen

De reuzenbooteend heeft hele kleine vleugels. Die zijn te klein om mee te kunnen
vliegen. Hij gebruikt ze wel om heel snel te kunnen zwemmen. Hij peddelt dan
met zijn vleugels in het water, terwijl hij ook met zijn poten trappelt. Zo haalt de
reuzenbooteend een snelheid van wel 24 kilometer per uur.

Taakverdeling

Reuzenbooteenden vormen koppeltjes voor het hele leven. Een mannetje en een
vrouwtje maken samen elk jaar een nest. Het nest is meestal niet meer dan een
kuiltje in de grond met wat gras en veren. Het vrouwtje zorgt dat de eieren warm
blijven. Ondertussen beschermt het mannetje het nest tegen roofdieren.

Chinese Zaagbek

Met z’n drieën

Chinese zaagbekken maken soms een nest met z’n drieën. Eén mannetje en twee
vrouwtjes. Het nest wordt in een holle boom gemaakt. De twee vrouwtjes leggen
hun eieren allebei in hetzelfde nest. Samen met het mannetje zorgen ze voor de
jongen.

Snelle snavel

De snavel van de Chinese zaagbek is gekarteld. Hiermee kan hij goed vissen
vangen. Vaak duikt hij helemaal onder water om zijn eten te zoeken. Hij blijft dan
zo’n dertig seconden onder water. In ondiep water steekt de Chinese zaagbek
alleen zijn kop onder water.

Mandarijneend

Grote sprong

Het vrouwtje van de mandarijneend maakt haar nest in een hol in een boom. Dat
is soms wel een paar meter hoog. Als de jongen uit het ei komen, kunnen ze nog
niet vliegen. Toch moeten ze bijna meteen vanuit het nest naar het water toe. Ze
springen dan gewoon uit de boom en laten zich meters naar beneden vallen.

Ver van huis

Mandarijneenden horen thuis in Azië, maar je kunt ze ook in bijna heel Europa
in het wild tegenkomen. Deze eenden worden veel gehouden in kasteeltuinen,
stadsparken en bij mensen thuis. Als ze dan ontsnappen, kunnen ze prima in
de Europese natuur overleven. In Nederland leven op dit moment zo’n 800
mandarijneenden in het wild.

Witnekkraanvogel

Look-a-likes

Witnekkraanvogels vormen paartjes voor het leven. Het verschil tussen mannetjes
en vrouwtjes is bijna niet te zien, maar wel te horen. Het vrouwtje slaakt korte en
snelle kreten, terwijl de man lange lage tonen maakt.

Dansers

Net zoals vele andere kraanvogelsoorten dansen ook witnekkraanvogels om
elkaar heen om elkaar te verleiden. Zowel binnen als buiten het paarseizoen wordt
gedanst om de onderlinge band te versterken. Bij het dansen buigen, springen en
roepen ze naar elkaar.

Kleine zilverreiger

Schuifelend door het water

Kleine zilverreigers jagen in ondiep water. Met hun opvallende zwarte poten met
felgele tenen schuifelen ze door het water. Zo schrikken ze kleine dieren uit de bodem
op. Soms rennen ze snel door het water om kleine vissen te vangen.

Gedeelde zorg

Kleine zilverreigers maken hun nest in de buurt van het water. Zowel het mannetje als
het vrouwtje zorgen voor de kuikens. Kleine zilverreigers zorgen na het uitkomen van
de eieren nog ongeveer twee maanden voor hun kuikens.

Baers witoogeend

Ervaren duiker

De Baers witoogeend zoekt zijn eten onder water. Hij duikt helemaal onder water
op zoek naar vissen, insecten, wormen en waterplanten. Hij kan zo’n 40 seconden
onder water blijven. Soms duikt de Baers witoogeend wel twee meter diep op zoek
naar zijn eten.

Zorgzame moeder

Mannetjes en vrouwtjes van de Baers witoogeend zoeken elkaar in de winter op. In
het voorjaar maakt het vrouwtje een nest. Na de paring gaat het mannetje weg en
broedt het vrouwtje de eieren uit. Ze voedt in haar eentje de kuikens op.

Nandoe

Geen struisvogel

Nandoes lijken veel op struisvogels. Toch zijn ze daar geen directe familie van. Ze zijn kleiner, hebben drie tenen in plaats van twee en hebben langere vleugels dan struisvogels. Wel kunnen ze, net als struisvogels, erg hard lopen. Nandoes kunnen wel 60 kilometer per uur halen! En je zou het misschien niet verwachten, maar nandoes kunnen behalve hard rennen ook heel goed zwemmen.

Huisman

Eén keer per jaar leggen nandoes eieren. Het mannetje maakt een nest op de grond waar de vrouwtjes hun eieren in leggen. Soms liggen er wel 80 eieren van meerdere vrouwtjes in één nest.  Als de eieren gelegd zijn gaan de vrouwtjes weg en blijft het mannetje achter om ze uit te broeden. Als de jonge nandoes uit het ei zijn gekropen zorgt de vader voor ze.

Vliegende stoombooteend

Een echte stoomboot

De naam stoombooteend heeft deze soort te danken aan hun voortbeweging door het water. Als zware schepen liggen de vliegende stoombooteenden diep in het water, waarbij ze soms flinke snelheid kunnen maken door met hun vleugels te peddelen.

Verenkleed

Het verenkleed van een vliegende stoombooteend is grijsblauw, met witte en zwarte vleugelpennen. De snavel en poten van deze soort is geel. Van het oog naar de hals loopt een witte streep. Kun jij ze herkennen in AquaZoo?

Chinese kraanvogel

Sterke band

Chinese kraanvogelpaartjes blijven hun hele leven bij elkaar. Door regelmatig samen te dansen, waarbij vele buigingen, grote sprongen en hoofdbewegingen worden gemaakt, versterken ze hun band.

Grote vogel

De mannen en vrouwen van deze soort verschillen nauwelijks van elkaar. Ook wat betreft grootte ontlopen ze elkaar niet. De Chinese kraanvogel is met zijn ruim 1,5 meter lengte een van de grootste vogels ter wereld.