AquaZoo is open! Lees al onze maatregelen voor een veilig dagje uit in de buitenlucht.

Animal type: Vogelrijk

Hamerkop

Reuze nest

Het meest bijzondere aan deze vogel is het nest dat zij bouwen. Het paartje zorgt samen voor een nest dat een diameter heeft van ongeveer 1,5 meter. Er worden ongeveer tienduizend takken gebruikt voor dit nest!

Kiezen

Wanneer de fundering van het nest is gelegd zorgt het vrouwtje voor het pleisterwerk. Met modder bedekt zij de vloer en de wanden binnen in het nest zodat er een goed geïsoleerde nestkamer ontstaat. Na zes weken is het nest klaar. Ze beginnen hierna vaak met een nieuw nest. Uiteindelijk hebben ze jaarlijks 3 tot 5 nesten gebouwd waar ze er één van uitkiezen om in te broeden.

Heilige ibis

Met je snavel in de modder

De heilige ibis eet allerlei soorten vlees. Insecten, spinnen, wormen, maar ook eieren en kikkers. Hij gebruikt zijn lange, kromme snavel om diertjes uit de grond te halen. Soms rent hij met zijn vleugels wijd achter sprinkhanen of krekels aan.

Stelen van je buurman

Elk jaar maakt de heilige ibis een nest. Het mannetje verzamelt takken, gras en bladeren. Het vrouwtje zet het nest in elkaar. Als er te weinig nestmateriaal in de buurt is, steelt het mannetje takken van andere nesten.

Humboldt pinguïn

Nest van poep

Humboldt pinguïns blijven hun hele leven trouw aan één partner. Ze leggen 1 tot 2 eieren per keer, die ze het liefst uitbroeden in een kuil die ze zelf hebben uitgegraven in een dikke laag opgedroogde vogelpoep.

Help, ik word kaal!

Eens per jaar worden de oude veren vervangen door nieuwe: de rui. Tijdens de vijf weken rui is het verenkleed niet waterdicht, waardoor ze niet op jacht kunnen naar vis. Daarom eten ze in de weken voor de rui extra veel.

Flamingo

Hybride

Omdat de flamingo’s die hier zitten, kruisingen zijn tussen verschillende flamingosoorten, spreken we over hybride flamingo’s. Het gaat hier om kruisingen tussen Chileense, Cubaanse en Europese flamingo’s. Flamingo’s zijn sociale dieren en leven in grote groepen.

Vlammend

Het woord flamingo is afgeleid van het Latijnse woord ‘flammans’ dat ‘vlammend’ betekent. De roze kleur danken flamingo’s aan de natuurlijke kleurstoffen in hun voedsel. Hoe roze een flamingo kleurt, verschilt per soort.

Kroeskoppelikaan

Samenwerken

Vaak werken kroeskoppelikanen samen om vis te vangen. Ze vormen een groep en drijven de vissen naar ondiep water. Hier kunnen ze de vissen makkelijker vangen. Er zijn ook vaak aalscholvers bij die mee eten.

Het nest

Het nest van de kroeskoppelikaan bestaat uit gras, riet, stokjes en veren en kan 1 meter in doorsnede worden. Het liefst bouwen ze hem op rietkragen in het water. Dan ligt het beter beschermd tegen roofdieren.

Roze pelikaan

Teamwork

Roze pelikanen eten voornamelijk vis. Het vangen van vis doen ze met elkaar. Ze zwemmen in hoefijzerformatie, drijven de vissen naar ondiep water en scheppen de vissen met hun grote snavels uit het water.

Schepnet

De snavel werkt als een schepnet. De elastische huid aan de onderkant rekt enorm uit door het opscheppen van liters water met vis. Het water wordt uit de snavel gedrukt en de vis doorgeslikt.

Indische streepkopgans

Alarm

Indische streepkopganzen hebben twee verschillende geluiden om alarm te slaan. Ze waarschuwen elkaar met het ene geluid voor gevaar vanuit de lucht. Het andere geluid is voor als er gevaar op het land is. Vijanden van de streepkopgans zijn bijvoorbeeld vossen en arenden.

Grote hoogtes

In de lente vliegen streepkopganzen van India naar Tibet, waar ze broeden. Om daar te komen moeten ze over het Himalaya gebergte vliegen. Hierbij vliegen ze soms op hoogtes van meer dan 9000 meter. Tijdens deze trektochten kunnen de streepkopganzen wel meer dan 1000 kilometer per dag vliegen.

Witvleugel boseend

Onbekende eend

Witvleugelboseenden leven in tropische bossen. Ze gaan meestal in de schemering op zoek naar eten. Ze eten zaden, waterplanten, vissen en ook insecten. Omdat ze in dichte bossen leven en vooral in het donker actief zijn, is er niet veel over deze eend bekend.

Hoog en droog

De witvleugelboseend broedt aan het einde van het droge seizoen. Het vrouwtje legt dan maximaal 16 eieren. Het nest wordt meestal in een holle boom een paar meter boven de grond gemaakt. Zo zijn de eieren goed beschermd tegen roofdieren.

Zwarthalszwaan

Echte waterdieren

Zwarthalszwanen zullen niet veel op het land gevonden worden. Zij kunnen zich namelijk niet goed voortbewegen op het land. Daarom besteden zij het grootste deel van de dag in het water. Daar kunnen ze wel tot drie meter onder water duiken om voedsel te zoeken of te vluchten.

Romantisch

Zodra de zwanen geslachtsrijp zijn met twee jaar is het tijd om een partner te vinden. Ze zoeken niet zo maar een partner maar eentje voor het leven. Vanaf het moment dat ze elkaar hebben gevonden blijven zij samen. Met z’n tweeën bouwen zij het nest. Hierna zal het vrouwtje eieren leggen en blijft bij het nest totdat deze uitgekomen zijn. Zodra de kuikens geboren zijn is het verstandig om bij de zwanen vandaan te blijven want ze zijn erg beschermend.

Zwarte zwaan

Langste nek

Van alle zwanen heeft de zwarte zwaan de langste nek. Deze is meer dan de helft van zijn lichaamslengte. Door zijn lange nek kan hij in het water makkelijk zijn eten van de bodem halen.

Vreemde vogel

Doordat in Australië de seizoenen anders lopen dan in Nederland, broeden de zwarte zwanen hier in de winter. Gezamenlijk wordt het nest gebouwd en worden de eieren bebroed. De vrouw broedt ‘s nachts en de man overdag.