Inheemse natuur

AquaZoo Leeuwarden draagt ook zorg voor de natuur in haar eigen omgeving. Het park is een leefgebied voor vele diersoorten zoals watervogels, eenden, ooievaars, oeverzwaluwen, ijsvogels, spechten, vlinders en bijen.

In het park zijn veel diersoorten te vinden die niet bij de collectie van AquaZoo Leeuwarden horen, maar vaak net zo bedreigd zijn als sommige diersoorten in het park. In het park worden bijvoorbeeld regelmatig vogeltellingen gedaan om een bijdrage te leveren aan het behoud van wilde (water)vogels in Nederland.

Vogels/watervogels

Om afbrokkeling te voorkomen, zijn vele oevers in Nederland schuin afgegraven of gebarricadeerd. Maar juist de rechte, verticale, oevers zijn een perfecte broedplaats voor oeverzwaluwen en ijsvogels. Door alle afgegraven en gebarricadeerde oevers zijn de aantallen van de oeverzwaluwen en ijsvogels sterk gedaald. AquaZoo Leeuwarden herbergt een wand voor de oeverzwaluw. Er zijn ook al meerdere koppels ijsvogels gesignaleerd. Ook zijn er ondertussen diverse succesvolle koppels wilde ooievaars te vinden in de bomen van AquaZoo Leeuwarden.

Het bijenhotel

Ongeveer tachtig procent van alle voedselgewassen in de wereld zijn afhankelijk van bestuiving door insecten. Dat maakt bijen onmisbaar voor de natuur. Het gebruik van insecticiden, de afname van voedselaanbod en het tekort aan geschikte nestplaatsen zorgen voor een sterke daling van de populatie wilde bijen.

Om de wilde bij in Nederland te kunnen ondersteunen heeft AquaZoo Leeuwarden in samenwerking met het elfsteden bijenlint een bijenhotel in het park geplaatst. Deze biedt veilige nestgelegenheid voor de bijen en staat bovendien symbool voor chemievrij beheer van onkruid en ongedierte. Het bijenhotel is te vinden op de wandelroute van AquaZoo Leeuwarden. Angst voor de wilde bijen is niet nodig, wilde bijen zullen zelden tot nooit steken.