Samenwerking met organisaties

NVD

De NVD (Nederlandse Vereniging van Dierentuinen) is de overkoepelende organisatie van Nederlandse dierentuinen. Het lidmaatschap van de NVD kan beschouwd worden als een kwaliteitskeurmerk voor Nederlandse dierentuinen. De dierentuinen die lid zijn van de NVD werken nauw samen op het gebied van diermanagement, educatie, recreatie, regelgeving, natuurbescherming en onderzoek.

EAZA

Voor het effectief managen van dierpopulaties is samenwerking met dierentuinen buiten Nederland noodzakelijk. AquaZoo Leeuwarden is ook lid van EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Ook het lidmaatschap van EAZA mag worden gezien als een kwaliteitskeurmerk, maar dan voor Europese dierentuinen. Dit keurmerk waarborgt kwaliteit omtrent voeding, verzorging, research, natuurbescherming, en huisvesting van de dieren. Ongeveer 350 dierentuinen binnen Europa zijn lid van EAZA. Bij voorkeur vindt uitwisseling van dieren plaats met één van deze dierentuinen.