AquaZoo staat stil bij Jaar van de Otter met lezing door stichter Aqualutra

Leeuwarden, 3 september 2021

AquaZoo staat binnenkort weer even helemaal in het teken van de otter. De dierentuin bij Leeuwarden begon in 1994 als Otterpark Aqualutra en initiatiefnemer Addy de Jongh zal op 15 september een lezing geven over de terugkeer van de otter in Nederland.

De Europese otter was in 1988 uitgestorven in Nederland door jacht, vervuiling, aanrijdingen en verlies van leefgebied. In 2002 werd de soort opnieuw geïntroduceerd in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. En met succes: de otters hebben zich verspreid door Nederland en er leven momenteel ongeveer 450 otters in het wild.

Verkeersslachtoffer
Om dit succes te vieren, maar ook om stil te staan bij de nog bestaande uitdagingen, is 2021 uitgeroepen tot Jaar van de Otter door CaLutra, de Otter- en Beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging. Onderdeel van dit jaar zijn diverse activiteiten, met name gericht op monitoring en het oplossen van knelpunten en voorlichting. De lezing in Aquazoo maakt hier deel van uit.

Naast de groei van de populatie zijn er namelijk ook nog andere doelen die de vereniging hoopt te bereiken, zoals goede kwaliteit van de leefgebieden met een gezonde visstand en voldoende dekking zoals rietkragen. Ook zijn er meer veilige oversteekplaatsen nodig: jaarlijks sterven er ruim honderd otters als gevolg van een aanrijding.

Ottercentrum
Het ottercentrum dat in 1994 werd geopend op de plek van AquaZoo had als doel de terugkeer van de otter in de Friese natuur voor te bereiden. In 2003, een jaar na de herïntroductie van de otter in Nederland, werd het centrum getransformeerd naar een volwaardige dierentuin. De link met de oorsprong is echter nooit helemaal verdwenen: ook nu zijn er nog otters te zien in het park, namelijk de reuzenotter en de Aziatische kleinklauwotter, respectievelijk de grootste en de kleinste zoetwater ottersoort.

Ook zet AquaZoo zich nog steeds in voor het behoud van de lokale en regionale natuur. Zo heeft de dierentuin aquaria met dieren uit de Waddenzee, die tot doel hebben bezoekers meer over dit natuurgebied te leren. Tevens werkt het park samen met de Fugelhelling, dat inheemse dieren opvangt en weer uitzet.

Stichting Wildlife
De lezing van Addy de Jongh op 15 september begint om 19.30 uur. De kosten zijn 2,50 per persoon, contant te voldoen (inclusief koffie of thee). De opbrengst gaat geheel naar Stichting Wildlife, dat diverse dier- en natuurprojecten ondersteunt, waaronder de Fugelhelling. Vooraf aanmelden is wel nodig en kan op e-mailadres: evenementen@aquazoo.nl.

Deel op social media

Ander nieuws uit AquaZoo

  • Omrop Fryslân volgt de verhalen van AquaZoo in nieuwe reeks van Us bistetún

  • In het wild uitgestorven hertensoort geboren in AquaZoo Leeuwarden

  • IJstijd in AquaZoo officieel geopend: "Mammoet word wakker!"

Bekijk al het nieuws