Juni maand is actie maand! Profiteer van hoge korting en betaal online slechts 15,50 voor je kaartje.

Animal type: Amfibieën

Portugese vuursalamander

Felgekleurd

Vuursalamanders zijn landbewoners, in tegenstellig tot hun neven de axolotls die enkel in het water leven. De vuursalamanders komen door heel Europa voor, zo ook in Nederland. Er zijn veel verschillende ondersoorten, in AquaZoo kan je de vuursalamander vinden. Ze leven in bosrijke gebieden, waar ze graag in holletjes onder de grond zitten. Vuursalamanders zijn erg fel gekleurd, dit zijn ze om vijanden af te schrikken, ze kunnen vrij giftig zijn.

Kannibalistische larven

Vuursalamanders leggen geen eitjes maar brengen deels, of volledig ontwikkelde larven ter wereld. Dit is voor amfibieën uniek. Er worden tussen de 4 en de 75 jongen gebaard waarvan maar een klein deel volwassen wordt. Vuursalamanders kunnen namelijk kannibalistisch zijn, de larven eten elkaar op om zo zelf sneller te kunnen groeien. Vuursalamanders groeien vrij snel door naar hun volwassen vorm en verkeren maar kort in het larvestadium.

Axolotl

Twee kleuren

Axolotls leven van oorsprong in de diepe meren van Mexico, in zoet water. Echter door menselijk handelen zijn veel van deze meren drooggelegd waardoor de axolotls in het wild ernstig bedreigd zijn geraakt. Ook vervuiling van hun water is een grote bedreiging. Axolotls hebben namelijk heel zuiver water nodig om zich voort te planten. In het wild zijn axolotls bruin of zwart zodat ze zichzelf goed kunnen camoufleren op de bodem, roze of albino axolotls komen in principe alleen in gevangenschap voor.

Nooit volwassen

Axolotls zitten hun hele leven in een larvaal stadium en worden dus nooit volwassen, dat is best bijzonder. Je kunt dit zien door de rode kieuwen die aan de buitenkant van hun kop hangen. Ook hebben axolotls de mogelijkheid om ledenmaten die ze zijn verloren weer terug aan te groeien. Axolotls kunnen wel honderden eitjes in één keer leggen. Die worden afgezet tegen waterplanten en ontwikkelen in het water door tot er jonge axolotls zijn. Axolotls blijven tot tegenstelling van andere salamandersoorten altijd in het water, je zal ze nooit op het land tegen komen!

Pijlgifkikker

Verschillende soorten

Pijlgifkikkers zijn over het algemeen kleine kikker soorten die voorkomen in Zuid- en Midden-Amerika. In AquaZoo vind je twee soorten pijlgifkikkers, één met een blauwe kleur en één met een goudgele kleur, de goudgele pijlgifkikker ook wel ‘Phyllobatesterribilis’ heeft nog geen officiële Nederlandse naam maar wordt meestal gouden pijlgifkikker genoemd. Blauwe pijlgifkikkers hebben een klein leefgebied, ze komen slechts op enkele Surinaamse eilandjes voor. Hierdoor is de soort best wel kwetsbaar. De gouden pijlgifkikker heeft ook een klein leefgebied, ze komen voor in Colombia, ten westen van de Andes. Ze leven voornamelijk op de bodem.

Één van de giftigste dieren

Pijlgifkikkers zetten hun eitjes af in kleine waterpoeltjes Wanneer de kikkervisjes uitgekomen zijn worden ze door het mannetje op de rug genomen en naar een grotere waterpartij gedragen. Hier ontwikkelen ze door tot volwassen gifkikkers. De gouden pijlgifkikker is daarnaast één van de giftigste dieren ter wereld. Gif wordt opgenomen uit hun natuurlijke voedsel, wat uit giftige kevers en mieren bestaat. In AquaZoo krijgen ze deze giftige insecten niet te eten, wat betekent dat ze hier niet giftig zijn.

Balearenpad

Toch niet uitgestorven

De balearenpad is een bijzondere paddensoort. Dit komt omdat er tot voor kort vanuit werd gegaan dat de soort was uitgestorven. Er waren namelijk enkel fossielen van het dier gevonden. Echter werd hij in 1979 herontdekt. Toen werden er enkele larven en jonge padden gevonden. Sinds toen is de soort beschermd en door een intensief kweek en herintroductieprogramma zijn er nu weer enkele honderden koppeltjes.

Meeliften

Bij balearenpadden draagt het mannetje de eitjes mee op zijn achterpoten. Als de eitjes uitkomen zet hij zijn larven af in een poeltje waar ze verder kunnen groeien tot ze zelf volwassen padden zijn. Momenteel is de wereldwijde verspreiding van de Batrachochytrium schimmel een grote bedreiging voor deze dieren, evenals voor praktisch alle amfibieënsoorten.