Soortbehoud

Voor bedreigde diersoorten zijn er speciale fokprogramma’s in Europa opgericht, ook wel EEP’s en ESB’s genoemd. EEP staat hier voor European Endangered species Program. Binnen een EEP worden dieren actief uitgewisseld met andere Europese dierentuinen om de soort in dierentuinen te kunnen behouden en de soortzuiverheid en genetische variëteit van de populatie te kunnen waarborgen.

Coördinators

Elk fokprogramma heeft een coördinator die alle gegevens bijhoudt en de collectie van de specifieke diersoort beheert. Samen met een gespecialiseerde commissie geeft de coördinator ook adviezen over welke dieren samen nakomelingen mogen krijgen, en of dieren moeten verhuizen naar andere dierentuinen, en zo ja, naar welke.

Programma

AquaZoo Leeuwarden participeert in de EEP’s voor: geelborst capucijnapen, ijsberen, rode panda’s, zwartvoet pinguïns, Humboldt pinguïns, reuzenotters, witgezicht saki’s, kroeskoppelikanen, witnekkraanvogels, gibbons, ringstaartmaki’s, pinche apen, Chileense pudu’s en Zuid-Amerikaanse tapirs, vicuña’s, Californische zeeleeuwen, Japanse kraanvogels.

Naast het EEP programma participeert AquaZoo ook in het ESB (European Stud Book) programma voor rode reuzenkangaroes, Zuid-Amerikaanse zeeberen, hamerkoppen, tammarwallabies, moeraswallabies, darwin nandoe, azara’s agouti’s en witvleugelboseenden, luiaards.

AquaZoo is coördinator van de Zuid-Amerikaanse tapir en goliath reiger.