Soortbehoud

Voor bedreigde diersoorten zijn er speciale fokprogramma’s in Europa opgericht, ook wel EEP’s en ESB’s genoemd. EEP staat hier voor European Endangered species Program. Binnen een EEP worden dieren actief uitgewisseld met andere Europese dierentuinen om de soort in dierentuinen te kunnen behouden en de soortzuiverheid en genetische variëteit van de populatie te kunnen waarborgen.

Coördinators

Elk fokprogramma heeft een coördinator die alle gegevens bijhoudt en de collectie van de specifieke diersoort beheert. Samen met een gespecialiseerde commissie geeft de coördinator ook adviezen over welke dieren samen nakomelingen mogen krijgen, en of dieren moeten verhuizen naar andere dierentuinen, en zo ja, naar welke.

Programma

AquaZoo Leeuwarden participeert in de EEP’s voor: geelborst capucijnapen, ijsberen, rode panda’s, Afrikaanse pinguïns, Humboldt pinguïns, reuzenotters, witgezicht saki’s, kroeskoppelikanen, witnekkraanvogels, gibbons, ringstaartmaki’s, pinche apen,  Zuid-Amerikaanse tapirs, vicuña’s en Chinese kraanvogels.

Naast het EEP programma participeert AquaZoo ook in het ESB (European Stud Book) programma voor rode reuzenkangoeroes, Zuid-Amerikaanse zeeberen, hamerkoppen, tammarwallabies, moeraswallabies, azara’s agouti’s, witvleugelboseenden en luiaards.

AquaZoo is coördinator van de moeraswallaby.