Solitair

  • IJsberen zijn van nature solitaire dieren. Dit betekent dat ze goed alleen kunnen leven.
  • Op plekken waar veel voedsel is, tolereren ze elkaar en kunnen er meer samenleven
  • Voor het fokprogramma worden de ijsberen in dierentuinen soms samen geplaatst.

Wist je dat ijsberen zo’n twee jaar bij hun moeder blijven?

Een ijsbeer is van nature solitair en dat betekent dat ze het heel goed alleen kunnen leven. Toch zie je in het wild heel soms meerdere ijsberen samen leven. Het gaat dan waarschijnlijk om een moeder met haar jongen. Ook tolereren ze elkaar als op een plaats heel veel voedsel te vinden is.

Dierentuinen zijn plaatsen met voldoende voedsel, dus ook daar kunnen ijsberen samen leven. Het fokprogramma kijkt welke ijsberen bij elkaar passen. Dit kan gaan om een mannetje en vrouwtje, of een ‘bachelor group’ bestaande uit alleen maar mannetjes of vrouwtjes. De coördinator van het fokprogramma bepaalt de samenstellingen met behulp van een computerprogramma.

Stel je vragen over de ijsbeer