Helpen

  • Managementprogramma’s zorgen ervoor dat de ijsbeer niet zal uitsterven
  • AquaZoo steunt Stichting Wildlife, dat zich inzet voor diverse natuurbeschermingsprojecten.
  • De ijsberen in AquaZoo zijn ambassadeurs voor hun soortgenoten in het wild

Wist je dat stichting Polar Bears mede dankzij AquaZoo ijsberen in de natuur kan helpen?

IJsberen in de natuur hebben het zwaar. Er leven nu nog maar 26.000 ijsberen wereldwijd. Dit aantal zal de komende jaren naar verwachting snel afnemen doordat hun leefgebied door klimaatverandering steeds kleiner zal worden en ze zo minder voedsel kunnen vinden. AquaZoo zet zich op drie manieren in voor het behoud van de ijsbeer: door bij te dragen aan managementprogramma’s, door het zorgen van bewustwording bij mensen door middel van educatie en door het ondersteunen van projecten rondom natuurbehoud.

Managementprogramma
Om te zorgen dat de ijsbeer niet zal uitsterven, werkt AquaZoo mee aan het Europese managementprogramma. Dit programma is de eigenaar van de dieren. IJsberen zijn dus niet in het bezit van de dierentuinen en kunnen ook niet verkocht worden.  De coördinator van het managementprogramma van de ijsbeer bepaalt, samen met een commissie en met behulp van een computerprogramma, waar de ijsberen geplaatst worden en welke ijsbeer met welke andere ijsbeer jongen kan krijgen. Het doel van dit programma is om te zorgen voor gezonde populaties in dierentuinen van in het wild kwetsbare of bedreigde diersoorten. Indien mogelijk kunnen dieren uit dit programma ook uitgezet worden in het wild.

Educatie
Ook hopen we door middel van educatie en voorlichting bezoekers meer te vertellen over de omstandigheden van ijsberen in het wild. We hopen dat ze zich zo meer bewust worden van de noodzaak om de ijsbeer en zijn natuurlijke leefgebied te beschermen – door bijvoorbeeld maatregelen te nemen die klimaatverandering tegen kunnen gaan.

Natuurbehoud
Ook zet AquaZoo zich in om ijsberen in de natuur te beschermen. Dat doen we onder andere door Stichting Wildlife te steunen. Deze stichting zet zich in voor verschillende natuurbeschermingsprojecten, waaronder Polar Bears International. Dit Canadese project focust zich op onder meer onderzoek naar de leefgewoontes van de ijsberen en de verandering van het ijs waarop zij leven. Daarnaast richt Polar Bears International zich op educatie over de ijsbeer en het klimaat, aangezien het veranderende klimaat een van de grootste bedreigingen is voor de ijsbeer.

Zelf helpen
Ook proberen we zelf zo veel mogelijk energie te besparen om zo de klimaatverandering tegen te gaan. Sinds 2017 heeft Aquazoo het “Green Key” certificaat; een keurmerk voor duurzame bedrijven. Ook jij kunt iets doen om ijsberen te helpen! Zo kun je bijvoorbeeld zelf proberen zo min mogelijk energie te gebruiken. Fietsen in plaats van met de auto, de verwarming een standje lager en minder reizen bijvoorbeeld. Ook kan je gebruik maken van duurzame energie zoals zonnepanelen.

Stel je vragen over de ijsbeer