Bedreigd

  • Op dit moment zijn er naar schatting wereldwijd nog zo’n 26.000 ijsberen
  • De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat ijsberen steeds moeilijker aan voedsel kunnen komen
  • IJsbeer vrouwtjes die in de herfst te weinig vetreserves hebben, krijgen geen jongen

Wist je dat als er niets verandert er in het jaar 2100 bijna geen ijsberen meer zijn?

De ijsbeer is een bedreigde diersoort. Op dit moment zijn er nog ongeveer 26.000 ijsberen in het wild. Dit aantal kan in de komende jaren snel achteruitgaan als we niets doen.

Smeltend ijs
Dit is vooral het gevolg van klimaatverandering. Doordat het warmer wordt op aarde is er in het leefgebied van de ijsbeer steeds minder ijs. In de lente smelt het ijs eerder en in de herfst duurt het langer voordat de zee weer dichtvriest. Hierdoor wordt het voor ijsberen lastiger om aan eten te komen. Zij hebben het ijs nodig om ringelrobben te kunnen vangen.

In het uiterste geval sterft een ijsbeer wegens gebrek aan voedsel. Maar voedselgebrek heeft ook andere gevolgen. Zo kunnen vrouwtjes dan niet de vetreserves opbouwen die nodig zijn om bevruchte eitjes tot ontwikkeling te laten komen en komen er dat jaar dus geen jongen.

Conflict met mens
Daarnaast zorgt het voedseltekort ook voor toenemende conflicten tussen mensen en ijsberen. Omdat ze niet genoeg eten kunnen vinden trekken ijsberen steeds vaker richting dorpen. Hier komen ze in conflict met mensen.

Stel je vragen over de ijsbeer