Zwarte zwaan

Algemene informatie

Leefgebied
Australië; waterrijke gebieden in het zuiden
Voedsel
waterplanten en gras
Levensduur
het record is 40 jaar
Gewicht
tussen de 3,7 en 8,7 kilo
Lengte
1,10 tot 1,40 meter
Aantal eieren
5 tot 6
Broedduur
35 tot 48 dagen

Langste nek

Van alle zwanen heeft de zwarte zwaan de langste nek. Deze is meer dan de helft van zijn lichaamslengte. Door zijn lange nek kan hij in het water makkelijk zijn eten van de bodem halen.

Vreemde vogel

Doordat in Australië de seizoenen anders lopen dan in Nederland, broeden de zwarte zwanen hier in de winter. Gezamenlijk wordt het nest gebouwd en worden de eieren bebroed. De vrouw broedt ‘s nachts en de man overdag.

“Kuikens hebben een zwarte snavel. De snavel kleurt pas op latere leeftijd felrood.”