Wilde cavia

Algemene informatie

Leefgebied
Zuid-Amerika
Voedsel
bladen, gras, zaden, bloemen en bast
Levensduur
15 jaar
Gewicht
500 tot 600 gram
Lengte
20 tot 30 cm
Aantal jongen
2 tot 3
Draagtijd
63 tot 71 dagen

Gezellig samen

Wilde cavia’s leven in groepen van 5 tot 10 en soms 20 dieren. Als de omstandigheden gunstig zijn en er overvloedig voedsel aanwezig is, kunnen vele groepen bij elkaar komen om te eten. Vele van deze groepen kunnen de indruk geven van één grote kolonie, maar toch zijn en blijven het aparte groepen.

Rennen!

Cavia’s houden voortdurend contact met elkaar. Met knorrende geluiden en hoge fluittonen waarschuwen ze elkaar als er gevaar dreigt. Vervolgens vluchten ze bij gevaar snel hun hollen in, waar ze ook heen gaan als de nacht valt.

“Het territorium van een wilde cavia is gemiddeld 1280 m2”